ഹെഡ് ഓഫീസ്

നമ്പർ പദവി പേര്
1 ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണർ യാസ്മിൻ എൽ.റഷീദ്
2 ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ യാസ്മിൻ എൽ.റഷീദ്
3 ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ടീന ഭാസ്കരൻ
4 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്) മുരുകൻ എ
5 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സോയിൽ സർവെ) സജീവ് ആർ.എസ്.
6 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (അഗ്രി.) അജി എസ്.
7 അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (സോയിൽ സർവെ) ലിബി എസ്.എസ്.
8 അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (അഗ്രി.) സിമി എസ്.
9 അഗ്രോണമിസ്റ്റ് അംബിക ചന്ദ്രൻ
10 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (സോയിൽ കൺസേർവഷൻ) ജെമി ജോസഫ്
11 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (സോയിൽ സയൻസ്) ഡോ. അരുൺജിത്ത് പി.
12 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (ഹൈഡ്രോജിയോളജി) ബാലു ജേക്കബ്
13 കൃഷി ഓഫീസർ
14 കൃഷി ഓഫീസർ
15 സോയിൽ സർവെ ഓഫീസർ
16 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഹരിദാസ് ജി.
17 സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ശ്രീനിമോൾ കെ. ആർ.
18 കാർട്ടോഗ്രാഫർ ജയകുമാരി ജി.
19 അസിസ്റ്റന്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ശശിലാൽ എം. വി.
20 ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
21 ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
22 ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
23 ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് മഞ്ജുഷ എസ്.എസ്
24 പബ്ലിക്കേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് വിനോദ് വി. നായർ#
25 ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ Gr-I(HG)
26 പ്ലാനിംഗ് സർവേയർ Gr-II
27 പ്ലാനിംഗ് സർവേയർ Gr-II
28 ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ജിഐഎസ്) റിയാസ് എം. എം.
29 ലാബ്. അസിസ്റ്റന്റ് (എച്ച്ജി) എം.മുഹമ്മദ് ഷജീർ
30 ലാബ്. അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീകണ്ഠൻ  നായർ കെ.
31 കാർട്ടോഗ്രാഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് അജയകുമാർ കെ. എസ്.
32 ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ശാന്തകുമാരി കെ. കെ. #
33 സീനിയർ ക്ലർക്ക് അർച്ചന പി.
34 എൽ.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് സന്ദീപ് ബി.എസ്.
35 ക്ലാർക്ക് സൈനുൽ റിയാസ് എം.
36 ക്ലാർക്ക് അഖില ആർ
37 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്   ഗ്രേഡ്  II സജിനി ഡി#
38 ആർട്ടിസ്റ്റ്
39 ഡ്രൈവർ (സീനിയർ ഗ്രേഡ്) പ്രസാദ് കെ. കെ.
40 ഡ്രൈവർ ശ്യാം മോഹൻ എൻ. എസ്.
41 ഡ്രൈവർ സുരേഷ് എ.
42 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) സീമ വി.
43 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) ശിവകുമാർ എസ്.
44 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ജിജോ ആന്റണി
45 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് അഭിൻ ഒ.കെ.
46 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്ലോറി ദാസ്
47 ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ് (നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ) അഭിനന്ദ് കെ. എസ്.
48 പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ അമ്മിണിക്കുട്ടി എ.
49 പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ ഗായത്രി ജെ.

 

റീജിയണൽ ഓഫീസ് (തൃശൂർ)

 

നമ്പർ പദവി പേര്
1 അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി) ലക്ഷ്മി കെ. എം.
2 കൃഷി ഓഫീസർ
3 കൃഷി ഓഫീസർ
4 ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
5 ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
6 ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
7 അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II
8 അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II
9 ക്ലാർക്ക് സരിത ഇ. എസ്.
10 ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ Gr-II സുരേഷ് കെ. എസ്.
11 ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ Gr-II
12 യു.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് ബേബി പി. ആർ.
13 ഡ്രൈവർ സജികുമാർ എൻ.വി.
14 ഡ്രൈവർ ഡേവീസ് സി.ജെ.
15 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് സന്ധ്യ വി. കെ.
16 പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ ആനി എം. പി.

 

#ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ